Om Oss

I vårt kundregister så har vi Bona Partner AB byggt upp ett trevligt kundunderlag genom alla år. Det har gått i en rasande fart vi har nu ca 7000 registrerade kunder runt om i Sverige. Och det finns en anledning till det stora kundunderlaget det handlar om snabba leveranser och bra kundsupport och givetvis kvalitetsprodukter. Vi tackar er alla kunder och leverantörer genom åren som har gett oss glädje med era positiva kommentarer om våra tjänster och produkter.

 

Vi har specialiserat oss på Kaffe och kaffemaskiner av märket Bravilor Bonamat samt kontorsvaror och restaurangprodukter. Vårt senaste tillskott i familjen är KaffeLeveransen.se vilket många kunder har har efterfrågat.

 

Idag har vi 3st e-butiker inom olika segment som vi bedriver försäljning i med rikstäckande leveranser,besök gärna de olika butikerna.

Kaffemaskiner  www.bonamatbutiken.se   Kontorsvaror  www.kontorsleveransen.se   Kaffe & tillbehör www.kaffeleveransen.se

Vår Policy

Bona Partner AB strävar efter att leverera felfria produkter och tjänster med högsta möjliga service, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi skall uppfylla kundernas krav och förväntningar samt myndighetskrav. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och ett kvalitetstänkande genomsyrar hela Bona Partner ABs verksamhet. Vårt övergripande mål är att bli den självklara leverantören.


Varje dag levererar vi kaffemaskiner,kaffebryggare och dess tillbehör till en rad olika företag,myndigheter och vårdinrättningar,föreningar mm i hela Sverige.Detta gör att vi tar vår miljöpolicy på högsta allvar.


Miljöpolicy
Bona Partner AB säljer kaffeautomater,kaffemaskiner och levererar kaffe, och tillbehör. Vår verksamhet har en påverkan på vår omgivande miljö, både för människor och natur. Därför arbetar vi målmedvetet och verkar för ständiga förbättringar för att minska denna påverkan och förebygga föroreningar av miljön, genom att:

 

  • Vara sparsamma med energi och andra resurser
  • I första hand välja produkter och tjänster som har så låg miljöbelastning som möjligt
  • Föra en dialog med och informera våra leverantörer om vad vi vill uppnå
  • Arbeta för att nå våra uppsatta mål och att ständigt förbättra dessa
  • Informera och engagera våra medarbetare till att hitta miljöanpassade lösningar
  • Tillhandahålla miljömärkta alternativ för våra produkter om möjligt

 

Miljöfrågor berör oss alla. Vi ser lagar och andra krav som vår utgångspunkt, men nöjer oss inte med att bara uppfylla dessa. Vi vill vara ännu bättre och verkar därför aktivt för att informera våra kunder om de olika miljöanpassade alternativ som finns när de använder våra produkter.


Inköpspolicy
Vår policy är att använda oss av leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar. Därvid beaktas leverantörens kompetens och viljan att samarbeta. Vi ska sträva efter goda partnerförhållanden med viktiga leverantörer och koncentrera köp av varor och tjänster till ett fåtal leverantörer. Förbindelsen med våra leverantörer ska kännetecknas av ömsesidig uppriktighet och förståelse. Kvalitet och miljö är de väsentligaste faktorerna vid inköp, dvs.:

 

  • Vid alla inköp skall produktalternativ som är miljömärkta prioriteras om de i övrigt uppfyller krav på kvalitet. Vid val mellan olika miljömärkningar ska den mest lokalt producerade varan prioriteras. Om miljömärkta alternativ saknas skall de produkter väljas som till sin utformning, paketering, materialsammansättning, energiförbrukning etc. bedöms medföra en så låg miljöbelastning som möjligt.
     
  • Befintlig utrustning skall användas så länge som den uppfyller de kvalitetskrav som kan ställas på den. Det är miljömässigt onödigt att byta ut fungerande apparat mot nyare, mer miljöanpassad, innan sagda apparat behöver bytas ut.